Informationskapslar (Cookies) består av en kod som lagras i webbläsaren till användaren, som hjälper ägaren att leverera tjänsten enligt syftet som är beskrivet. Vissa informationskapslar kan kräva ett godkännande från Användaren för att kunna installeras.

Användningen av informationskapslar är baserat på ditt samtycke och kan återkallas närsomhelst efter anvisningar i detta dokument. 

Tekniska informationskapslar och informationskapslar som betjänar aggregerade statistiska ändamål

Aktiviteter som är strängt nödvändiga för att Tjänsten skall fungera

Islandprotravel.se använder informationskapslar för att spara Användarens session och utföra aktiviteter som är strängt nödvändiga för driften av islandprotravel.se, till exempel i förhållande till distributionen av trafik.  

Aktivitet när det gäller att spara preferenser, optimering och statistik

Islandprotravel.se använder informationskaplsar för att spara webbläsarinställningar och för att optimera Användarens webbläsarupplevelse. Bland dessa informationskaplsar är till exempel de som används för inställning av språk- och valutapreferenser eller för hantering av första partistatistik som används direkt av Ägaren av webbplatsen. 

Andra typer av Cookies eller tredjepart som installerar Cookies

Några av de tjänster som anges nedan samlar in statistik i anonymiserad och aggregerad form och kanske inte kräver Användarens samtycke eller kan hanteras direkt av Ägaren - beroende på hur de beskrivs - utan hjälp av tredje part.
Om några tredjepartsdrivna tjänster finns listade bland verktygen nedan, kan de användas för att spåra Användarnas surfvanor – i tillägg till informationen som anges här och utan Ägarens kunskap. Vänligen se integritetspolicyn för de listade tjänsterna för detaljerad information.

Analysverktyg

Tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt hjälper ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och överblicka användarens beteende.

Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook, Inc.)

Facebook Ads konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc. Denna tjänst kopplar ihop data från Facebooks reklamnätverk med aktiviteter på islandprotravel.se.
Personuppgifter som insamlas: Cookies och användardata.
Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy.

Google Ads konverteringsspårning (Google Ireland Limited)

Google Ads konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Denna tjänst kopplar ihop data från Google Ads reklamnätverk med aktiviteter på islandprotravel.se.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicy, privacy shield deltagare

Google Analytics med anonymiserad IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. (”Google”). Google använder insamlad data för att spåra och analysera användningen av islandprotravel.se för att ta fram rapporter för aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.

Google kan använda den insamlade datan för att kontextualisera och personanpassa reklamen på det egna reklamnätverket.
Denna integrering av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Det görs genom att användarens IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen skickas till en Google-server och förkortas inom USA.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: Irland– integritetspolicy

Mint Analytics (Shaun Inman)

Mint Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Shaun Inman.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy.

Kontaktande av användare

E-postlista eller nyhetsbrev (islandprotravel.se)

Om användaren anmäler sig till e-postlistan eller nyhetsbreven kommer användarens e-postadress att läggas till i listan över personer som får kontaktas via e-post med kommersiell eller reklamrelaterad information som rör islandprotravel.se. Din e-postadress kan också läggas till i denna lista om du registrerar dig på islandprotravel.se eller när du har gjort ett köp.
Personuppgifter som insamlas: cookies, e-postadress, förnamn och efternamn

Testning (A-/B-tester) av funktioner och innehållets prestanda

Tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt hjälper ägaren att spåra och analysera användarens respons på webbtrafik eller reaktion på ändringar i strukturen, texten eller andra komponenter på islandprotravel.se.

Google Website Optimizer (Google Ireland Limited)

Google Website Optimizer är en tjänst för A-/B-tester som tillhandahålls av Google Ireland Limited.
Google kan använda personuppgifterna för att kontextualisera och personanpassa reklamen på det egna reklamnätverket.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy, Irland - integritetspolicy.

Visning av innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst gör att du kan se innehåll från externa plattformar direkt på sidorna på islandprotravel.se och interagera med dem.

Denna typ av tjänst kan dock insamla webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad även om användaren inte använder den.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts tillhandahålls av Google Ireland Limited och är en tjänst för visualisering av typsnitt. Denna tjänst gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.
Personuppgifter som insamlas: användardata och olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy
Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicy, privacy shield deltagare.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

Google Maps tillhandahålls av Google Ireland Limited och är en tjänst som gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicy.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo tillhandahålls av Vimeo LLC och är en tjänst för visning av videoinnehåll som gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

YouTube tillhandahålls av Google Ireland Limited och är en tjänst för visning av videoinnehåll som gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy, Irland - integritetspolicy.

Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst möjliggör interaktion med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt på islandprotravel.se.
Interaktion som sker eller information som erhålls på islandprotravel.se omfattas alltid av användarens integritetsinställningar för varje enskilt socialt nätverk.
Denna typ av tjänst kan dock insamla trafikdata för de sidor där tjänsten är installerad även om användaren inte använder den.

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis tillhandahålls av Clearspring Technologies Inc. och är en tjänst som visar en widget som möjliggör interaktion med sociala nätverk och externa plattformar samt delning av innehåll från islandprotravel.se.
Beroende på konfiguration kan denna tjänst visa widgets som tillhör tredje part, exempelvis ledningen på de sociala nätverk där interaktionerna delas. I detta fall kommer även den tredje part som tillhandahåller widgeten att informeras om interaktionerna och användardatan på de sidor där denna tjänst är installerad.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy.

Remarketing och annonsering till användare utifrån beteende

Denna typ av tjänst gör det möjligt för islandprotravel.se och deras partners att informera, förbättra och tillhandahålla reklam utifrån användarens senaste besök på islandprotravel.se.

Detta utförs genom spårning av användardata och genom användning av cookies, information som överförs till partners som ansvarar för remarketing och annonsering som baserar sig på användarens beteende.
Förutom möjligheten till opt out som nedanstående tjänster erbjuder, kan användaren välja bort cookies kopplade till tredjepartstjänster. Detta kan göras på Network Advertising Initiative opt-out page.

Google Ads Remarketing (Google Inc.)

Google Ads Remarketing tillhandahålls av Google Inc. och är en tjänst för remarketing och annonsering direkt till användaren utifrån dennes beteende. Denna tjänst kopplar ihop aktiviteterna på islandprotravel.se med Adwords reklamnätverk och dubbelklick-cookien.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicyOpt Out, privacy shield deltagare.

Remarketing genom Google Analytics för annonsering (Google Ireland Limited)

Google Analytics för annonsering tillhandahålls av Google Ireland Limited. och är en tjänst för remarketing och annonsering direkt till användaren utifrån dennes beteende. Denna tjänst kopplar ihop spårningsaktiviteterna som utförs av Google Analytics och deras cookies med Ads reklamnätverk och dubbelklick-cookien.
Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.
Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicy – privacy shield deltagare

LianaMailer – nyhetsbrev

Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera en databas med e-postkontakter för att kommunicera med användaren.
Dessa tjänster kan också insamla information om vilket datum och vilken tid användaren sett meddelandet samt när användaren interagerat med detta, t.ex. klickat på länkar inuti meddelandet.
LianaMailer (en produkt från Liana Technologies Oy)
LianaMailer tillhandahålls av Liana Technologies Oy, Kansankatu 53, 90100 Oulu, Finland, och är en tjänst för hantering av e-postadresser och utskick av meddelanden.
Personuppgifter som insamlas: e-postadress, förnamn (frivilligt), efternamn (frivilligt)
Plats för bearbetning: EU – https://www.lianatech.com/privacy-claim.html

Vi skickar endast ut nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med marknadsföringsinformation (härefter ”nyhetsbrev”) om användaren har lämnat sitt samtycke till detta eller om det finns stöd i lagstiftningen. Förutsatt att innehållet i ett nyhetsbrev är konkret beskrivet för användarens samtycke. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag och ibland även andra dotterföretag till Island ProTravel Group. Förutom Island Pro Travel är detta  NPT Norway ProTravel GmbH (DE), Island ProCruises GmbH (CH), Island ProFishing ehf. (IS), Island Tours AG (CH), ITG Island Tours GmbH, IPT Island ProTravel GmbH (CH), Island ProTravel Scan AB (SE), Island ProTravel ehf (IS)., Island ProTravel Danmark APS (DK) och Island ProTravel Norge AS (NO).

Dubbel opt-in och loggning: När du anmäler dig till våra nyhetsbrev gör du detta genom en så kallat dubbel opt-in-process. Efter att du anmält dig får du ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din anmälan. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna anmäla sig med en extern e-postadress. Anmälan till nyhetsbrevet loggas för att vi ska kunna bevisa att anmälningsprocessen har skett enligt lagstadgade krav. Detta inbegriper lagring av tidpunkten för både inloggning, bekräftelse och IP-adress. På samma sätt loggas även ändringar i dina data som lagras i leverantörens nyhetsbrevssystem.

Vår användning av leverantörer av nyhetsbrevssystem, implementering av statistiska undersökningar och analyser samt loggning av anmälningsprocessen baseras på våra berättigade intressen i överensstämmelse med artikel 6, paragraf 1, punkt f i GDPR. Vi strävar efter att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som både tjänar våra affärsintressen och tillgodoser förväntningarna hos våra användare.

Avsluta prenumeration/återkalla samtycke - Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, dvs. dra tillbaka ditt samtycke. Det innebär att ditt samtycke till frakt som utförs av leverantören av nyhetsbrevssystemet och statistiska analyser upphävs. Ett separat upphävande av frakt utförd av leverantören av nyhetsbrevssystemet eller statistisk utvärdering är tyvärr inte möjligt. En länk för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet finns längst ned i varje nyhetsbrev. Om användaren bara har anmält sig nyhetsbrevet och avslutat denna prenumeration, raderas användarens personuppgifter.

Hur bevilja eller återkalla samtycke för installation av Cookies

I tillägg till vad som anges i detta dokument, kan Användaren hantera inställningar för informationskaplsar direkt från sin egen webbläsare och förhindra - till exempel - tredje part från att installera informationskaplsar.
Genom webbläsarinställningar, är det också möjligt att rensa informationskaplar som installerats tidigare, inkludrat informationskaplsar som kan ha sparats i förbindelse med det första godkännandet av installationen av informationskaplsar på denna webbsidan.  

Användare kan till exempel hitta information om hur man hanterar informationskaplsar i de mest använda webbläsarna på följande adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Microsoft Internet Explorer.

När det gäller informationskaplsar installerat av tredje part, kan Användaren hantera sina inställningar och återkalla sin samtycke genom att klicka på den på relaterade opt-out länken (om sådan finns), med hjälp av medler som tillhandahålls i den tredje partens sekretesspolicy, eller genom att kontakta den tredje parten.
Trots ovanstående, informerar Ägaren att Användaren kan följa anvisningar för de efterföljande kopplade initiativen från EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) och Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) eller andra liknande tjänster. Sådana initiativ tillåter Användarna att välja sina spårningsinställningar för de flesta annonsverktyg. Ägaren rekommenderar därför att Användarna utnyttjar dessa resurser utöver de uppgifter som lämnas i detta dokument.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Island ProTravel Scan AB
Box 23006
104 35 Stockholm
Sverige
E-postadress till Ägaren: info@islandprotravel.se 

Eftersom installationen av informationskaplsar från tredje part och andra spårningssystem via de tjänster som används inom icelandprotravel.se inte kan kontrolleras tekniskt av Ägaren, ska några specifika hänvisningar till informationskaplsar och spårningssystem installerade av tredje part anses vara vägledande. För att få fullständig information, är Användaren ombedd att konsultera sekretesspolicyen för respektive tredjepartstjänster som anges i detta dokument.
Med tanke på den objektiva komplexiteten kring identifieringen av teknik baserat på informationskapslar, uppmanas Användare att kontakta ägaren om de önskar få ytterligare information om användningen av informationskaplsar på icelandprotravel.se.

Definitioner och rättslig grund

Personuppgifter (eller uppgifter/data)

All information som kan användas för att direkt, indirekt eller tillsammans med annan information – inklusive personligt ID-nummer – identifiera eller göra det möjligt att identifiera en fysisk person.

Användardata

Information som insamlas automatiskt genom islandprotravel.se (eller tredjepartstjänster som används på islandprotravel.se) är bl.a: IP-adresser eller domännamn för datorer som används vid besök på islandprotravel.se, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkt för förfrågan, metod som använts vid sändning av förfrågan till servern, storleken på filen som kommer tillbaka, numerisk kod som anger status för serverns svar (t.ex. om processen har slutförts eller det har uppstått ett fel), ursprungsland, egenskaper hos användarens webbläsare och operativsystem, olika typer av tidsinformation för varje besök (t.ex. hur mycket tid som tillbringats på varje sida inom applikationen) och information om hur användaren har navigerat inom applikationen, i synnerhet vilka sidor som besökts, och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder islandprotravel.se och som, om inget annat anges, är samma person som den registrerade.

Den registrerade

Den fysiska person som personuppgifterna refererar till

Personuppgiftsbiträde (eller datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller organ som bearbetar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, så som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen med och metoderna för bearbetningen av personuppgifterna, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av islandprotravel.se. Den personuppgiftsansvarige är, om inte annat anges, ägaren av islandprotravel.se.

Islandprotravel.se (eller denna applikation)

Metoderna enligt vilka användarens personuppgifter insamlas och bearbetas.

Tjänst

Tjänsten som tillhandahålls av islandprotravel.se så som den är beskriven i de relativa villkoren (om sådana finns) på denna plats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges åsyftas med Europeiska unionen alltid samtliga stater som för närvarande är medlemmar i Europeiska unionen och i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Liten fil med data som lagras på användarens enhet.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats utifrån bestämmelser i flera olika lagstiftningar, inklusive artikel 13/14 i förordning (EU) nr 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy gäller enbart för islandprotravel.se om inget annat anges i detta dokument.