SÄRSKILDA RESEVILLKOR

för resor som arrangeras av Island ProTravel Scandinavia AB (I fortsättningen benämnt IPT).

BOKNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Beställning av resa kan göras via www.islandprotravel.se, per post eller via telefon. Personen som beställer resan skall vara myndig. Det är kundens ansvar att lämna korrekt information om resenären/resenärerna. Kundens namn skall överensstämma i både biljett och pass. Det är oerhört viktigt att kundens e-post adress är korrekt, IPT ansvarar inte för e-post som ej levererats till mottagaren då detta kan bero på spamfilter eller brandvägg.

Efter att du bokat din resa erhåller du normalt en bokningsbekräftelse inom några dagar. Bokningsbekräftelsen är din biljett och skall medtagas till flygplatsen tillsammans med ett giltigt pass samt vouchers. Observera att passet skall vara giltigt 6 månader efter hemkomst från destinationen. När en resa betalats – skickar IPT en faktura via email. Reservationen kan först garanteras efter mottagande av orderbekräftelsen. Det är resenärens ansvar att kontrollera resplanen. När fakturan betalats bekräftar resenären att resplanen stämmer överens med den önskade bokningen. Fakturan innehåller upplysningar om resan, avrese- och ankomsttider, flygnummer, priser, samt antalet resenärer.

Senast 5 dagar (om inte annat angivits) efter bokningen är bekräftad av IPT skall anmälningsavgiften vara oss tillhanda. Anmälan är bindande först då resenären erlagt av IPT fastställd anmälningsavgift som är 15 % per person (om inte annat angivits). I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären samtidigt de resevillkor som IPT tillämpar för resan. Önskar resenären avbeställningsskydd skall detta betalas samtidigt som anmälningsavgiften. Slutbetalning för resan skall vara IPT tillhanda senast (om inte annat angivits) 45 dagar före avresan. Ingen ytterligare automatisk bekräftelse av betalningen erhålls.

ÄNDRING AV RESA

Om inte andra bestämmelser anges i fakturan kan resan inte ändras. IPT kan dock göra en insats för att bemöta kundens önskan och informera om att ändring är möjligt. Ändringar medför en extra kostnad.

ÄNDRING AV PRIS

Inträffar konstadsökningar för arrangören efter att avtalet mellan båda parter blivit bindande får IPT höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 1. Ändringar i transportkostnader 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter (tjänster som ingår i resan) eller 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Rätt till prishöjning av nr 1 samt 3 endast om kostnadsökningen överstigen 60 kr. Priset får inte höjas under de 20 sista dagarna före avresedagen. IPT skall så snart som möjligt underrätta om prisförändringarna. Detsamma gäller om priset på resan sänks. Vid kostnadsminskningar av nr 1 samt 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstigen 60 kr. IPT uppdaterar kontinuerligt sina prislistor och resor säljs alltid till det aktuella priset. Generella prissänkningar till exempel på grund av extraordinära prisreduktioner på flygbiljetter kommer vara tillgängliga för alla kunder oavsett när resan bokats eller betalts.

AVBESTÄLLNING

Privatresor

Om inte andra bestämmelser anges i fakturan, gäller följande regler. Observera att vissa resor kan kräva extraordinära kostnader. Vid avbokning fram till 45 dagar före avresa är anmälningsavgiften ej återbetalningsbar. Vid avbokning 45 -15 dagar före avresa är kostnaden 85 % av resans pris. Vid senare avbokning erläggs hela resans pris Om det skulle inträffa krigssituationer, naturkatastrofer, dödliga infektionssjukdomar eller andra likartade händelser kan resan ställas in utan kostnad. Det krävs dock att de svenska myndigheterna (utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheten och andra myndigheter) avråder från resor till området och att händelserna har inträffat efter bokningstillfället.

Gruppresor

Vid avbokning fram till 45 dagar före avresa är handpenningen ej återbetalningsbar. Vid avbokning 45 -15 dagar före avresa är kostnaden 85 % av resans pris. Vid senare avbokning erläggs hela resans pris Om det skulle inträffa krigssituationer, naturkatastrofer, dödliga infektionssjukdomar eller andra likartade händelser kan resan ställas in utan kostnad. Det krävs dock att de svenska myndigheterna (utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheten och andra myndigheter) avråder resor till området och att händelserna har inträffat efter bokningstillfället. Gruppen skall framlämna en deltagarlista senast två månader innan avresedatum.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnader enligt ovanstående genom att vid anmälan till resan teckna avbeställningsskydd, som ej återbetalas vid annullering av resan. Avbeställningsskyddet per person vid avbokning kostar 6 % av resans pris. Detta skydd galler bl.a. vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenären själv eller resenärens make, maka, sambo eller barn på sätt påverkar resenärernas möjlighet att genomföra resan och vilket skall bestyrkas av därtill behörig läkare. På läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgår ett allvarligt hinder för resenären att genomföra resan. Avbeställningen skall ske före resans början. Avbeställning som måste göras under kontorstid (måndag-fredag 9-17) eller under lör-, sön- eller helgdag, meddelas på mail till IPT, info@islandprotravel.se. Avbeställning som kommer IPT tillhanda efter resans start accepteras inte. Resenär har inte rätt att avbeställa resa med läkarintyg om det inte av detta klart framgår att sjukdomen är av akut art. Läkarintyg som inkommer senare an 7 dagar efter avbokningsdatum beaktas inte. Kostnaden för avbeställningsskydd är 6 % av resans pris om inte annat angivits. Även om du har en hemförsäkring i vilken reseskydd ingår är det inte säkert att du har fullgott skydd. Hör efter med ditt försäkringsbolag. Begär intyg av polisen vid skadefall och läkarintyg vid sjukdom eller olycksfall. Intyget erfordras för skadereglering hos ditt försäkringsbolag.

RESEFÖRSÄKRING

Reseförsäkring är helt resenärernas och ej arrangörens angelägenhet. Om du är gravid ber vi dig att vara uppmärksam på att speciella regler gäller både vad anser flygresa och försäkring. Sjukförsäkring från svensk försäkringskassa gäller på Island. Ta med dig ditt försäkringsbevis.

STREJK

IPT agerar som agent för flygbolagen och det är flygbolaget som ansvarar för transporten. Vid flygstrejk eller annan strejk som påverkar flyget kan resebyrån eller flygbolaget hjälpa till med ombokning av biljetter. Emellertid kan detta endast göras då strejken är en realitet och endast enligt operatörens instruktioner. Väntas en strejk är det resenärens eget ansvar att omboka eller avboka biljetterna om så önskas.

FÖRESENINGAR

Resebyrån ansvarar inte för externa händelser eller incidenter som orsakas av tredje part. Till exempel, förseningar på grund av väderförhållanden och bagage som inte kommer fram. Vid sådana situationer skall resenären kontakta flygbolaget i fråga som ansvarar för transporten.

RESERVATION

Reservation för ändringar i priser och resevillkor gäller. Reservation för ev. tryckfel.