BESTÄLLNING AV RESA

Beställning av resa kan göras via www.islandprotravel.se, per post eller via telefon. Personen som beställer resan skall vara myndig. Om resan beställs utanför våra öppningstider, blir resan behandlad så fort som möjligt och senast förstkommande arbetsdag. Orderbekräftelse, reseplan och faktura blir sänt med e-post. När du beställer via vår hemsida, måste du vara uppmärksam på att beställningen inte är bekräftad förrän du mottagit orderbekräftelsen och faktura per e-post. 

UPPLYSNINGAR OM RESENÄREN

Resenären är ansvarig för att uppge korrekt namn. Har du en biljett som inte är stavat på samma sätt som i passet, riskerar du att bli nekad att resa (undantag är æ/ø/å, bindestreck och andra skrifttyper).

ADRESS OCH UPPLYSNINGAR OM LEVERANS

Då Island ProTravel sänder alla resedokument, resebekräftelser och fakturor per e-post, är det väldigt viktigt att e-post adressen registreras korrekt vid beställning. Island ProTravel frånsäger sig allt ansvar om e-posten inte kommer fram pga. en av följande orsaker: 
- Du har uppgett fel e-post adress
- Du har en fire-wall eller spam-filter som blockerar leverans
- Din inbox är full
- Du har ändrat e-post adress, utan att ha informerat Island ProTravel om detta.

BESTÄLLNING AV RESA​​

När resan är betald, får du tillsänt resedokument per e-post. Resedokumenten innehåller flygbiljetter och vouchers. Detta måste du har med dig och visa fram på flygplatsen, tillsammans med giltigt pass eller identiteskort. 
Alla som befinner sig lagligt i Schenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. Det gäller de med uppehållstillstånd och visum i ett Schengenland och även de som behöver visum. Resenären måste dock kunna visa pass eller indentiteskort, där nationaliteten framgår. Identitetskortet gäller för EU-medborgare. Det är ditt ansvar att kontrollera så att ditt pass eller identitetskort är giltigt. 

Ett urval av utflykter på https://www.islandprotravel.se/ kan beställas och betalas omedelbart. Utflykter som beställs och betalas omedelbart på denna webbsidan behandlas av Kortaþjónustan hf. på vägnar av Island ProTravel Island ehf. (Ármuli 15, IS-108 Reykjavik), ett dotterföretag till Iceland ProTravel Group.

ORDERBEKRÄFTELSE, RESEPLAN OCH FAKTURA

När resan är beställd, oavsett om det är via internet, per e-post eller via telefon, blir det sänt en reseplan och faktura på e-post. 
Beställningen är bekräftad först efter att du har mottagit dessa dokumenten. Det är ditt ansvar att kontrollera så att resebekräftelsen samsvarar med beställningen. Vid betalning av fakturan, bekräftar du att resedokumenten samsvarar med det du har beställt. Texten på resebekräftelsen och fakturan innehåller alltid resans detaljer som avresa och ankomsttider, flygnummer, pris på det du har beställt och antal tjänster (flygbiljetter, övernattningar etc.) Vi tar ingen serviceavgift för att boka en paketresa. Önskar du därmot att beställa en separat tjänst (utflykter, övernattningar, transport eller likn.) tillkommer det en serviceavgift på 100,-. Vid beställning av två eller fler tjänster tillkommer det en avgift på 300,-.

PASS, VISUM OCH VACCINATIONER

All information från Island ProTravel gäller för resande med svenskt pass. Det är ditt ansvar att upplysa om du inte är svensk medborgare eller har dubbelt medborgarskap. De som har utländskt pass har själv ansvar för att sätta sig in i pass/visum och vaccinationsregler. Om du tar med dig medicin eller narkotiska preparat, måste du ha med dig ett läkarintyg. 

ÄNDRING AV RESA

Om det inte framkommer på fakturan, kan inte resan avbeställas efter att den är beställd. Vi vill ändå göra det vi kan för att hjälpa dig så länge det är möjligt. Eventuella ändringar medför en ändringsavgift på minumum 300,-. 

PRISÄNDRINGAR

Priserna baseras på gällande flyg- och hotelltariffer, skatter, avgifter och valutakurser per beställningsdatum. Island ProTravel reserverar sig för eventuella prisökningar som eventuellt inträffar efter detta datum. Varsling om en eventuell prisökning skall sändas till dig senast 14 dagar före avresa. Om det är en prisökning på mer än 10%, ger vi dig rätten att häva köpet och få hela resan refunderad. 

AVBESTÄLLNING

Om det inte framgår något annat på fakturan, gäller följande regler: 
- Vid avbeställning av resa fram till 45 dagar före avresa, är depositum inte återbetalningsbar
- Vid avbeställning av resa 45-15 dagar före avresa, är kostnaden 85% av resans pris
- Vid avbeställning efter detta, erläggs hela resans pris
- Vi vill göra dig uppmärksam på att vid vissa resor, kan speciella regler gälla
Om det inom 14 dagar före avresa, skulle inträffa krigssituationer, naturkatastrofer, dödliga infektionssjukdomar eller andra likartade händelser kan resan avbokas utan kostnad. Det krävs dock att de svenska myndigheterna (utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheten och andra myndigheter) avråder från resor till området och att händelserna har inträffat efter bokningstillfället.

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING - GÄLLER ENBART FÖRE AVRESA

Avbeställningsförsäkring kan ge rätt till att avboka resan fram till avresa utan kostnad, vid uppvisande av läkarintyg. Avbeställningsförsäkringen måste tecknas samtidigt som du beställer resan och kan inte beställas eller avbeställas i efterhand. 
Avbeställnigsförsäkringen ger dig rätt till att avbeställa om du själv, närmaste familj (make, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar eller syskon) eller dem du reser med blir drabbade av sjukdom, olycka eller död. Den samma rätten till avbeställning gäller också vid plötsliga och allvarliga händeler som brand- eller vattenskada på fast egendom eller liknande. Rätten till att avbeställa förutsätter att du inte kände till (eller borde inte ha känt till) omständigheter som för till att resan inte kan genomföras, eller för att du inte är ansvarig för sådana händelser. Priset på avbeställningsförsäkring är 10% av det totala priset för resan. 

RESEGARANTI - KAMMARKOLLEGIET

Island ProTravel är medlem av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ser till att du är säkrad för att få pengarna tillbaks om din paketresa blir avbokad pga. resebyråns konkurs. Paketresa = resa som innehåller mer än bara flygbiljetter, som t.ex. flygbiljetter, övernattning och/eller hyrbil. För ytterligare information om paketresor se: "Resegaranti Kammarkollegiet".

STREJK

Island ProTravel agerar som agent för flygbolagen och det är flygbolagen som ansvarar för att transporten genomförs korrekt. Vid flygstrejk eller annan strejk som påverkar flygresan, kan resebyrån eller flygbolaget hjälpa till med ombokning av biljetter. Emellertid kan detta endast göras då strejken är en realitet och endast enligt flygbolagets instruktioner. Väntas det en strejk som ännu inte startat, är det resenärens eget ansvar att omboka eller avboka biljetterna om så önskas.

FÖRSENINGAR

Resebyrån ansvarar inte för externa händelser eller incidenter som orsakas av tredje part som t.ex. förseningar på grund av väderförhållanden, bagage som inte kommer fram eller ändring i flygbolagets tidtabell osv. Vid sådana situationer skall resenären kontakta flygbolaget i fråga som ansvarar för transporten.

KLAGOMÅL

Klagomål för eventuella fel eller problem på resan, skall rättas till resebyrån eller representant på plats, så fort det uppdagas. Detta för att resebyrån skall kunna hjälpa till med att rätta upp eventuella problem och fel så fort som möjligt.